Ładowanie…

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE

Firma specjalizuje się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.
Sprawdź ofertę

Administrowanie

Administrowanie


Zakres usług obejmujących administrowanie nieruchomościami:

  • prowadzenie i aktualizacja spisu lokali właścicieli i najemców wchodzących w skład nieruchomości,
  • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz bieżącej dokumentacji technicznej nieruchomości,
  • kontrola realizacji umów zapewniających nieruchomości dostawę mediów tj. m. in. ciepła sieciowego, wody, prądu, gazu oraz wywozu nieczystości stałych i innych,
  • monitoring i kontrola stanu technicznego budynku, sprawowanie nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwację i bieżące naprawy nieruchomości wspólnej,
  • kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości w budynku oraz w obrębie posesji,
  • zlecanie i nadzór nad wykonywaniem obligatoryjnych przeglądów okresowych,
  • organizowanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
  • stała współpraca z Zarządem nieruchomości,
  • prowadzenie księgowości,
  • inne, uzgodnione czynności zgodnie z życzeniem zleceniodawcy.